Fortsatt väntan på världsarv

Det dröjer innan anrika Hälsingegårdar tas med på FN-organet Unescos världsarvslista. Unesco hade väntats fatta beslut i dagarna, men har istället meddelat att beslutet om Hälsingegårdar skjuts upp igen. (SR Gävleborg)