Satsar på ungas företag

Uppsalas gymnasieungdomar ges möjlighet att starta ett eget företag och ha det som ett sommarjobb. Och nu satsar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ytterligare 150 000 kronor till projektet.

Konceptet finns på flera andra håll i landet, bland annat i Norrtälje, och tanken är att stärka ungdomars entreprenörskap och öka intresset för företagande.

Nu till sommaren finns plats för 40 ungdomar som var och en får ett startkapital på 2 000 kronor.

Igår beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bidra med drygt 150 000 kronor till projektet vilket står för mer än hälften av kostnaderna för projektet där också 5 ytterligare bidragsgivare finns med.