Kommunernas pensionskostnader

Leder till ytterligare neddragningar

De ökande pensionskostnader som dagens skattebetalare tvingas betala, kommer att tvinga kommunerna till ytterligare nerdragningar. Den bedömningen gör flera av länets ledande kommunalråd.

Det visar svaren i en enkät som Sveriges Radio Örebro har gjort. Som SR Örebro rapporterade på onsdagen tvingas dagens skattebetalare betala dubbla kostnader för de kommunanställdas pensioner eftersom politikerna på 1900-talet inte satte undan några pengar till de anställdas pensioner.
För Lindesbergs del kostar det här nu ungefär 15 miljoner varje år.

Hur stora nerdragningar som Lindesberg och de andra kommunerna i länet kommer att tvingas till på grund av de här gamla pensionsskulderna är svårt att säga.

Och just nu är de kraftigt minskade skatteinkomsterna som lågkonjunkturen ger, ett mycket större problem för kommunerna. Men den gamla pensionsskulden tvingas kommunerna leva med länge.

De flesta kommuner här i länet räknar med att kostnaderna för den är som störst först efter 2020.
Och Sveriges Radio Örebros kartläggning visar att länets kommuner är dåligt förberedda för att klara dom här pensionskostnaderna.
Det är bara Kumla och Örebro som har satt av några större summor för att möta kostnaderna. När de sålde det som då hette Örebro Energi, placerades pengarna med tanke på de kommande pensionskostnaderna.

Så här mycket har din kommun lagt undan för att betala dom gamla pensionerna?

Askersund: 22 miljoner - 8,5% av skulden
Degerfors: 0
Hallsberg: 0
Hällefors: 0
Karlskoga: 0
Kumla: 137 miljoner - 36,6% av skulden
Laxå: 0
Lekeberg: 0
Lindesberg: 55 miljoner - 9% av skulden
Ljusnarsberg: 0
Nora: 0
Örebro: 862 miljoner - 28,8% av skulden

Källa: Kommunernas årsredovisningar 2007

Det här blir effekter av den gamla pensionsskulden för din kommun:

1. Tror du att den kommunala verksamheten kommer att påverkas av

pensionsutgifterna 2009-2013? I så fall hur?

2. Kommer invånarna märka några förändringar på grund av pensionsutgifterna 2009-2013?

Askersund, Bo Trygg, s:

1. Vi har satt av pengar för ökade pensionskostnader fram till och med 2011.

2. Lågkonjuktur och finansiell kris ger betydligt större effekter än ökade pensionskostnader för närvarande.

Degerfors, Robert Mörk, s:

1. Ja, tillsammans med prognoserna över minskade skatteintäkter kommer det att påverka de kommunala verksamheterna genom att de tilldelade resurserna kommer att bli mindre. Det senaste årets grundprincip var att ramtilldelning till stor del skulle spegla den demografiska utvecklingen. Det är för tidigt att svara på i dagsläget hur hårt denna linje kan följas de kommande åren.

2. Vi har inte brutit ur just de ökade pensionskostnaderna och gjort en analys av detta. Det samlade utrymmet för att bedriva de kommunala verksamheterna påverkas av betydligt fler faktorer såsom ”lägre” skatteintäkter, frysta generella bidrag, utfallet av lönerörelser, investeringsnivåer. Den faktiska pensionskostnaden för 2008 var 23 miljoner kr.

Hallsberg, Thomas Doxryd, s:

1. Ja, pensionerna kommer att ta ett större utrymme än tidigare.

2. Detta går inte, att idag, svara på, beror på prioriteringar och finansiell situation.

Hällefors, Peter Carlsson, s:

1. Ja, det tror jag och det innebär mindre pengar till annan kommunal verksamhet.

2. Det kommer de nog att göra men, det är värre med de intäktsprognoser över skatter och bidrag som nyligen presenterats.

Karlskoga, Niina Laitila, s:

1. Ökade pensionskostnader eller andra ökade kostnader innebära alltid att kommunen får se över övriga kostnader för att anpassa kostnaderna efter intäkterna.

2. Det som invånarna kommer att känna av är framförallt de försämrade skatteintäkterna (som drabbar alla kommuner i landet) och i det sammanhanget är pensionskostnadsproblematiken inte lika stor.

Kumla, Lennart Eriksson, s:

1. Min bedömning är att verksamheterna inte kommer att påverkas

2. Då verksamheterna inte bedöms påverkas bedömer jag inte heller att invånarna kommer att märka av förändringarna avseende pensionsutgifterna.

Laxå, Anna Eriksson, s:

1. Nej.

2. Nej.

Lekeberg, Henrik Hult, c:

1. Nej.

2. Nej.

Lindesberg, Anders Larsson, c:

1 och 2. De extra avsättningarna för 2009-2013 kommer sannolikt inte att kunna ske. De återupptas så snart vi ser en förbättring i utvecklingen. För övrigt påverkar givetvis pensioner vår verksamhet då de är en kostnad. De kommande cirka 30 åren kommer innevånarna att betala både gamla och nya pensioner. Så visst kommer det att påverka möjligheterna att göra annat gott för pengarna.

Ljusnarsberg, Ewa-Leena Johansson, s:

1. Inte mer än den påverkas idag, eftersom kostnaden ligger på ungefär samma nivå och vi redan idag har den kostnad.

2. Svårt att sia om framtiden, våra kostnader blir inte högre under dessa år än i dag.

Nora, Håkan Blomberg, s:

1. Ja. Minskar utrymmet för övrig verksamhet.

2. Målsättningen är att kommuninvånarna inte skall påverkas av detta.

Örebro, Staffan Werme, fp:

1 och 2: Den stora förändringen (ökningen) av kostnaderna för pensionsskulden kommer efter år 2020. Vid en normal eller god utveckling av skatteunderlaget är bedömningen i nuläget att det inte kommer att behöva innebära att den kommunala verksamheten påverkas i någon väsentlig grad. I nuläget tar pensionskostnaderna i anspråk ca 5,3% av skatteintäkterna. När kulmen nås (år 2020-2025) är det ca 6% för att sedan reduceras snabbt igen till nivåer på 4,5% till 5%.

Reporter Gabriel Stenström
gabriel.stenstrom@sr.se