Sämre betyg för arbetarbarn

Betygsskillnaderna i skolan mellan barn till högre tjänstemän och barn med arbetarföräldrar ökar, enligt en undersökning som LO låtit göra.
Under 80-talet och början av 90-talet minskade betygsskillnaderna, men för de barn som gick ut grundskolan i slutet av 90-talet syns åter en tydlig ökning. 1998 hade barn till högre tjänstemän i snitt 30 procent högre betyg än barn till arbetare utan yrkesutbildning. LO:s utredare tror att det nya betygssystemet kan vara en viktig orsak till ökningen.