Stockholm

Sjukskrivningarna långsamt nedåt

Sjukskrivningarna i Stockholms stad fortsätter långsamt att minska. Från att i början av 2000-talet legat över 10 procent ligger de nu på knappt 8 procent. Målet är att sjukskrivningarna i slutet av året ska ligga på cirka 6,5 procent.