Örebro universitet

Världsklassig robotforskning

Robotforskningen vid Örebro universitet håller världsklass. Det slås fast i statliga KK-stiftelsens utvärdering av universitetets forskning.

Enligt rapporten har robotforskningen vid universitetet ”fått ett högt vetenskapligt anseende både nationellt och internationellt. Lärosätet har lyckats hålla kvar framstående forskare, samtidigt som nya forskare rekryterats”.
Dessutom har man lyckats involvera de ledande svenska företagen inom automation, som ABB och Atlas Copco.