alingsås

Flickors otrygghet ökar med åldern

Flickor känner sig allt mer otrygga ju äldre de blir, medan det motsatta gäller för pojkarna. Och hälften av gymnasieeleverna känner sig ofta stressade. Det visar en undersökning som  kommunen gjort.

– Var fjärde avstår ibland eller ofta från att gå till en aktivitet på grund av att de tycker att vägen dit är otrygg. Vad det beror på vet vi inte, säger Lena Eriksson, föreningskonsult i Alingsås.

3 243 barn och ungdomar från årskurs fem till och med gymnasiets årskurs tre svarade på enkäten och syftet var att undersöka om Alingsås möter upp de behov av olika slags verksamhet som ungdomarna vill ha.

I undersökningen framgår alltså att flickor känner sig mer otrygga ju äldre de blir, vilket är tvärtemot jämfört med killarna som blir tryggare. Förslag på åtgärder finns, enligt Lena Eriksson.

– Man kan ha trygghetsvandringar, se över belysningen, se till att fler vuxna är ute på kvällar och nätter. Så att vi har en mer levande stad, säger Lena Eriksson.