Säffle

Ägarbyte för gamla sjukhemmet

Säffle kommun köper en del av gamla sjukhuset av landstinget för symboliska en krona.

Det är Hus 5, kallat Sjukhemmet, som kommunen tar över för olika kommunala verksamheter och företag - ännu oklart vilka.

– Köpet ger nya möjligheter för Säffle, säger kommunalrådet Daniel Bäckström.

Landstinget kommer samtidigt ha kvar viss verksamhet i huset, efter det tänkta ägarbytet 1 oktober.

Avtalet ska härnäst godkännas i både kommun- och landstingsfullmäktige.