SÖRMLAND

Vårdtagare får mer inflytande

Personer med psykisk ohälsa och deras organisationer ska få mer att säga till om. Därför satsar Landstinget 100 000 kronor på att bygga upp ett samarbete med så kallade brukar- och anhörigorganisationer.

Bland annat ska en arbetsgrupp bildas för att få organisationer och enskilda att delta i ett nätverk för frågor som gäller exempelvis vård, stöd och behandling.

Utöver att landstinget satsar pengar kommer landstingets psykiatriberedning ansöka om pengar från Socialstyrelsen för att bygga upp ett lokalt nätverk motsvarande Nationell samverkan för psykiskt hälsa, som är en samverkan mellan patienter och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Landstingsstyrelsen har frågan uppe på sitt bord nästa vecka.