Resultat av övning 4

...och så till slut, resultatet av övning 4. Uppgiften var att rita av Roza och använda sig av de hålrum som inte är hennes kropp, att liksom ge luften en fysisk gestlat på papper.