NYKÖPING

Mobil saneringsanläggning ska bli fast

Nyköpings lasarett ska bygga en särskild saneringsanläggning för patienter som har utsatts för radioaktiva ämnen, giftiga kemikalier eller sjukdomsalstrande ämnen. Tidigare har lasarettet haft en mobil anläggning i ett garage.

Anläggningen är till för patienter som genom olycka, terrorhandling eller i krig har utsatts för ämnen som kan skada andra om de sprids i sjukhuset.

Landstinget Sörmland ansöker nu om bidrag från Socialstyrelsen för saneringsanläggningen.  

Anläggningen byggs i anslutning till den nya ambulansstationen som började byggas i november. Kostnaden är beräknad till 1,7 miljoner kronor.