Arvika Gjuteri tvingas i konkurs

Arvika Gjuteri har begärts i konkurs idag. Ledningen har gett upp försöken att rekonstruera företaget och hitta en ny ägare. (SR Värmland)