habo

Friskola vill starta gymnasium

Friskolekoncernen Baggium vill starta ett gymnasium i Habo kommun.

Fullt utbyggd skulle skolan ha lite drygt 100 elever och det är en skola med olika yrkesprogram.

Nu får Habo kommun tillsammans med grannkommunerna yttra sig till Skolinspektionen om Baggiums planer.