Kronoberg

Unga: Kondom förstör romantiken

Att få en könssjukdom är ofta en svår upplevelse för unga människor, inte bara för att det är en sjukdom som kräver behandling, utan också för att den egna självbilden påverkas. Många unga tror inte att de själva är typen som kan drabbas av könssjukdomar som kondylom, och just därför smittas de.

Kina Hammarlund, doktorand vid Växjö universitet, har forskat i hur unga upplever att det är att leva med könssjukdomen kondylom, och konstaterar att de flesta inte trodde att just de kunde drabbas.

– Man har trott att ”de som har fått könssjukdomar har varit en viss typ av människor och jag själv kommer inte att hamna där för jag är alldeles för redig och ordentlig”. Men det drabbar vem som helst som har ett oskyddat samlag, säger Kina Hammarlund.

Skam eller erfarenhet
De unga kvinnor som deltagit i forskningen uppger att de känner skam över att ha drabbats av kondylom, samma känslor vittnar en del av männen om. Andra män ser smittan som ett tecken på sexuell erfarenhet och manlighet.

Kina Hammarlund konsterarerar att det finns många anledningar till att unga avstår från att använda kondom, bland annat att det inte passar in i ”det romantiska spelet”, som hon kallar det.

– Både unga män och kvinnor vill att den andra ska ta upp ämnet kondom. De unga kvinnorna tror inte att de kan det eftersom då skulle killen tycka att ”åh, vad är hon för en slampa”. Men pratar man med killarna säger de att om tjejen föreslår kondom så skulle de se henne som ordentlig och seriös.

Dialog hellre än skräckpropaganda
För att få de unga att tänka om och bli medvetna om sitt sätt att tänka och börja använda kondom tror Kina Hammarlund att det skulle behövas samtal snarare än skräckpropaganda.

– Jag tror att det är viktigt att vi överger idén om skrämmande information. Vi måste gå i dialog med ungdomarna och den dialogen måste föras under hela gymnasietiden i olika skolämnen.

Kina Hammarlund disputerar med sin avhandling ”Riskfyllda möten - en studie om unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande ” den 29 maj vid Växjö Universitet.