Oslo

Jämthövding talade med Stortinget

En delegation under ledning av landshövding Britt Bohlin uppvaktade i början av veckan det norska stortinget om behovet av elektrifiering av Meråkerbanan. Bakgrunden är att stortinget under juni ska besluta om ny nationell infrastrukturplan.

I denna plan behandlas frågan om en eventuell modernisering och elektrifiering av Meråkerbanan, som järnvägen mellan Storlien och Trondheim kallas. Det är i dag den svaga länken i transportleden, med järnväg, genom hela Mittnorden - från Sundsvall till Trondheim.

- Jag tror att vi bidragit till att ledamöterna ser Meråkerbanan som en viktig länk i ett sammanhängande transportsystem i våra bägge länder, säger landshövding Britt Bohlin.