Universitetet

Vaccin mot HIV

En forskargrupp vid Örebro universitet har lyckats ändra arvsmassan hos växter, så att växterna kan användas som vaccin mot HIV. Genom genmodifiering har forskarna fått växterna att producera ett protein som ingår i hiv-viruset. Nu  har forskarna också fått möss som har matats med växterna, att bilda antikroppar mot proteinet.

Resultaten presenteras nu i en ny vetenskaplig avhandling vid universitetet. Vid Örebro universitet har forskarna bland annat som målsättning att ta fram ett billigt och säkert skydd mot hiv, i form av växter som innehåller ett vaccin mot viruset och som kan odlas över hela världen.