SKL om den ojämlika vården

"Utopi att nå ett jämlikt samhälle"

Efter Socialstyrelsens kritik av den ojämlika sjukvården, att invandrare och lågutbildade får sämre vård, kommer medhåll från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Ett jämlikt samhälle är svårt att uppnå, menar man.

– Det pågår mycket aktiviteter ute i landstingen och jag tror man måste ha klart för sig att mycket av detta arbete måste göras på gräsrotsnivå, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen vård och omsorg vid SKL.

Men om vissa grupper dör i högre utsträckning än andra men med samma diagnos, så måste man väl göra något åt det?

– Absolut. Vi tänker från SKL:s sida driva ett projekt för att se hur man kommer åt en del av dessa problem, säger Göran Stiernstedt.

Sjukvården misslyckas med att förebygga vanliga folksjukdomar och människor med dålig utbildning läggs oftare in på sjukhus för lindrigare tillstånd som kunde ha behandlats i öppenvården.

Rapporten innehåller en lång rad exempel på skillnader i vårdkvalitet mellan starka och svaga grupper i samhället.

Den modernaste behandlingen för folksjukdomar som hjärtinfarkt och stroke ges mer sällan till lågutbildade eller patienter som är födda utanför EU. Och bland äldre får lågutbildade och kvinnor oftare läkemedel med högre risker än andra.

Göran Stiernstedt säger att ojämlikheten i vården har en djupare förklaring.

– När har vi ett jämlikt samhälle? Jag tycker man ska ställa frågan så. Vården bör helt klart försöka vara före, men det är nog utopiskt att tro att den totala jämlikheten kommer inom en överskådlig framtid, säger Göran Stiernstedt vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se