Höga häckar skymmer vägsikt

Länsstyrelsen på Gotland har tittat närmare på ett par platser där det kommit klagomål på att sikten för trafiken är skymd av häckar.

Det gäller bland annat utfarten på länsväg 149 för de som kommer från Ihreviken.

Länsstyrelsen konstaterar att sikten där skyms något, men är acceptabel. Men fastighetsägarna bör se till att häcken inte växer sig för stor.

Det gäller även på en del av väg 651 i Väskinde, där fastighetsägarna ska se till att häcken inte växer obegränsat.

Länsstyrelsen tänker dock inte göra något mer i frågan utan avskriver de här ärendena.