Åtgärder för skakiga Gamla Ullevi

Det kommunala fastighetsbolaget Higab ska ta fram förslag på åtgärder för att minska problemen med skakningar i området kring nybyggda Gamla Ullevi.

Higab har genomfört mätningar i grannfastigheterna till Gamla Ullevi och resultatet har visat att de kringboende drabbats av vibrationer från vissa matcher på arenan.

- Vi står dock fast vid vår tidigare analys att Gamla Ullevi är en säker fotbollsarena och att det inte är någon fara, varken för publiken eller de kringboende. Den är byggd för att klara en jublande och segerrusig publik, säger Jan-Åke Johansson, projektledare för Gamla Ullevi i ett pressmeddelande.

Det är känt sedan tidigare att de speciella markförhållanden i området kan bidra till förhöjda vibrationer, skriver man också i pressmeddelandet.

Higabgruppen går nu alltså vidare med en analys av mätresultaten och lovar att ta fram åtgärder som kan minska olägenheterna för de kringboende.