BO anmält till JO

En man i Mariannelund tvingades åka åtta mil för att få ut en offentlig handling. Nu har händelsen blivit ett ärende för Justitieombudsmannen, JO.

Mannen ringde till Barnombudsmannen, BO, och ville ha en offentlig handling utskriven och hemskickad.

Men BO hänvisade till sin hemsida, trots att mannen inte hade tillgång till internet.

Mariannelundsbon, som tvingades att åka sammanlagt åtta mil för att komma åt internet på ett bibliotek, anmälde händelsen till Justitieombudsmannen.

Nu medger BO att man agerade fel och beklagar det inträffade.