Södertälje

EU miljoner till fordonsindustrin

EU-kommissionen har godkänt Länsstyrelsen i Stockholms ansökan om kompetensutveckling i fordonsindustrin 125 miljoner kronor från Europeiska socialfonden satsas på att stärka den tunga fordonsindustrin.

Pengarna ska gå till utbildningskostnader och inte löner som berörda företag själva står för.

Stockholmsregionens tunga fordonsindustri har genom Scania starka kopplingar till Oskarshamn och Luleå.
Därför kommer kompetensutveckling att ske på orterna Södertälje, Oskarshamn och Luleå.
- Genom den starka koppling som finns kändes det naturligt att ta ett samlat grepp över länsgränserna och ansökan gjordes i samförstånd med mina kollegor i Kalmar och Norrbotten, säger landshövding Per Unckel.