Borås

"Socialen kränker människor"

Personalen på socialen kränker de personer som kommer dit för att få hjälp, och de verkar njuta av det. Bakom kritiken står Sheeda Firouz-Fatah, som samordnare på Vårt Norrby har hon ständigt kontakt med personer som blivit illa behandlade.

Kritiken mot socialtjänsten i Borås är mycket skarp. I ett brev till de styrande i kommunen skriver Sheeda Firouz-Fatah hur hon ofta möter personer som blivit dåligt bemötta eller rentav kränkta i sin kontakt med socialen.

– Det är många som kommer hit och gråter och jag tycker inte det här är okej. Man har glömt att man är socionom och jobbar med människor för det första. Sen kommer det säkert mycket press på dem, det är mycket svåra situationer, de tror att varenda människa som kommer dit är där för att lura dem. Så man har förutfattade meningar om människor som kommer dit, säger Sheeda Firouz-Fatah.

Sheeda Firouz-Fatahs kritik är hård. Hon menar att socialtjänstpersonalen till och med njuter av att kränka de som kommer dit. Och hon har själv fått utstå nedlåtande bemötande.

– Jag upplever att de tycker ”jag har makten”. ”Enligt reglerna har jag visat att du inte kan få den här möjligheten”. Men jag bryr mig inte om beslutet, du har ändå ingen rätt att knäcka och kränka mig på det sättet , säger Sheeda Firouz-Fatah.

Mirjam Johansson, som är chef för individ- och familjomsorgen i Borås, säger att hon har förtroende för sin personal men att man ska ha ett möte med Vårt Norrby.

Jenny Hellström
jenny.hellstrom@sr.se