Socialstyrelsen ska granska Falu lasarett

Socialstyrelsen ska granska en serie händelser vid Falu lasarett.
Händelserna ska ägt rum i samband med en operation och omvårdnad av en patient. Landstinget Dalarna har gjort en så kallad Lex Maria-anmälan om det inträffade.

Den patient det gäller sökte vård för bland annat buksmärtor. Vid en tjocktarmsundersökning uppstod en skada på patienten, och det i sin tur ledde till att två operationer måste göras.

I Lex Maria-anmälan sägs det bland annat att flera medicinska skador uppstått medan patienten vårdades på sjukhuset, och dem skadorna ska nu alltså granskas och utredas.

Den anmälan som gjorts gäller också brister i omvårdnaden av patienten. Bland annat har det brustit i samverkan mellan olika professioner inom vården och anhöriga har inte fått den information som de borde ha fått.

När det gäller bristerna i omvårdnaden av patienten har sjukhuset nu föreslagit flera åtgärder som ska innebära förbättringar. Enligt chefsläkaren Lars Strandberg kommer sjukhuset att utarbeta rutiner som gör att kommunikation och samverkan säkerställs när det gäller patienter med flera sjukdomar och ett omfattande vårdbehov, det kan bland annat ske med så kallade multiprofessionella team.

Nu ska alltså oberoende expertis vid Socialstyrelsen granska det som hänt på Falu lasarett.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sr.se