"Region Siljan är misslyckat"

Kommunalförbundet Region Siljan är till stora delar ett misslyckat samarbetsorgan. Det konstateras i en kartläggning, som gjorts av Arena för tillväxt.

Kommunerna i Siljansregionen samarbetar visserligen ganska bra, men inte inom ramen för Region Siljan, menar Arena för tillväxt. Brist på engagemang, dålig kunskap om Region Siljan och bristfällig förankring, är några punkter där kommunerna får kritik.

Utredningen tror att det blir mer samarbete mellan Siljankommunerna i framtiden, men att det då inte kommer att ske inom Region Siljans ram.

Dalanytt
dalanytt@sr.se