Hässleholm

Eniga om att slopa jordbruksstöd

Om Lissabonfördraget går igenom får Europaparlamentet medbeslutanderätt i budgeten för EU:s jordbrukspolitik. Det är Irland kvar som ska godkänna Lissabonfördraget.

På torsdagens Europaforum i Hässleholm kom en debatt in på just jordbrukspolitiken i EU. Och de debatterande Europaparlamentarikerna och kandidaterna var överens om att pengarna behöver styras om.
– Jordbrukssubventionerna måste upphöra inom sex sju år, anser Olle Schmidt (FP). Den nuvarande jordbrukspolitiken är skadlig för de fattiga länderna som inte har nån möjlighet att konkurrera.

För miljöpartisten Carl Schlyter är det största problemet att dagens jordbrukspolitik gynnar ohållbara system som är fossilberoende.
– Om stödet inte avvecklas helt så borde man i alla fall se till så att det betalar för ett hållbart jordbruk.