Trafik

Alla får åka NU-turen

Västtrafik kommer från och med måndag den 18 maj ta över direkttrafiken mellan Uddevalla Sjukhus och Näl från NU-sjukvården.

Därmed får också vanliga kollektivtrafikresenärer tillgång till det som tidigare hette NU-turen och bara riktade sig till anställda vid sjukhusen.

Bussen får 673 som linjenummer och kommer att, förutom att stanna på de båda sjukhusen, också att stoppa på Trestad center för anslutning.

Turen kommer att gå en gång i timmen under vardagar.