Växjö

Landstinget överklagar mobiltelefondom

Som väntat så överklagar nu Landstinget Kronoberg länsrättens dom kring det uppmärksammade mobiltelefonförbudet på rättspsykiatriska kliniken i Växjö.

Kliniken har förbjudit de intagna att ha mobiltelefoner med hänvisning till att det är ett arbetsmiljöproblem. Socialstyrelsen har protesterat mot detta och har beodrat kliniken att häva det generella förbudet med hot om vite, men kliniken har vägrat.

I sitt överklagande skriver landstinget att det inte rör sig om ett generellt förbud, utan att det bara omfattar den tid som patienterna vårdas inom slutenvården och att de då har tillgång till fast telefoni på avdelningen.
Tidigare rapportering om mobilförbudet:

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se