Välj mellan 186 vårdcentraler

186 vårdcentraler i Göteborgsområdet föreslås få ingå i det nya, fria vårdvalssystemet i Västra Götaland, där patienter själva ska få välja vilken vårdcentral man vill tillhöra.

Ytterligare 72 vårdcentraler föreslås bli godkända om de kan visa upp ekonomiska garantier för sin verksamhet senast måndag nästa vecka.

Den 20 maj kommer Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen att behandla förslaget, som sen skickas vidare till regionstyrelsen.

Totalt sökte 272 privata och offentliga vårdgivare tillstånd för att få bedriva verksamhet i Göteborgsområdet. Tre av dem blev inte godkända.