Effektiva avlopp billigaste räddningen

En ny studie visar att det finns effektivare och billigare sätt att få bukt med algblomningen i Östersjön än den plan som länderna runt havet kommit överens om.

Sverige och Finland är första länderna ut med att inrätta en särskild fond för att förbättra miljön i Östersjön.

--Det finns en mätbar mänsklig påverkan på Östersjön men det är ett problem som går att åtgärda. Man kan till exempel uppgradera avloppssystemen i de forna östländerna så att de kommer upp i den standard vi har i Sverige.

Att förbättra avloppsysystemen i Polen och Baltikum så att man minskar utsläppen av fosfor med 10 000 per år skulle enligt Bryhn kosta mellan två och fem miljarder. Den plan som länderna runt Östersjön kommit överens om för att rädda innanhavet beräknas kosta ungefär 30 miljarder kronor.

Ulla de Verdier
ulla.de-verdier@sr.se