Skolinspektionen kritiserar skolan i Luleå

Skolinspektionen kritiserar Luleå kommun. Myndigheten anser att kommunen brister i kontrollen av sina skolor och andra utbildningsverksamheter och att elevernas rätt till likvärdig utbildning därmed är i fara.

Bland annat pekar Skolinspektionen på att det saknas mål för vad vissa verksamheter ska erbjuda eleverna.

Särskolans verksamhet följs inte heller upp på ett tillräckligt bra vis, och statliga Skolinspektionen riktar även delvis kritik mot de speciella ”lärmiljöer” som kommunen byggt upp för elever med funktionsnedsättningar och social problematik.