WWF:

All Östersjötorsk inte längre rödlistad

Läget för torsken i Östersjön har blivit något bättre och för första gången någonsin får fisken inte bara rött ljus i den årliga konsumentguide som Världsnaturfonden, WWF, presenterat i dag. Tjuvfisket har minskat enligt WWF och det har påverkat.

– På grundval av det och med åtminstone de svenska provtagningarnas resultat så har vi kunnat lätta på det och skriva gult ljus för torsk från östra beståndet i Östersjön, det vill säga öster om Bornholm, säger Näslund. 

Men gult ljus för torsk från Östersjöns östra delar manar fortfarande konsumenten till försiktighet. Och från övriga delar av havet har torsken fortsatt rött ljus, som enligt WWF betyder ”låt bli!”. Grönt ljus som står för ”smaklig måltid!” har endast torsk från Barents hav fått, där tjuvfisket minskat med 75 procent de senaste åren. 

Markeringarna ingår alltså i WWF:s konsumentguide ”Fisk till middag?”. Här kan man också läsa att rödspättan fått gult ljus om den inte är fiskad med bomtrål, att Kolja och Makrill har gått från gult till grönt, medan bland annat blåfenad tonfisk, vildfångad lax och hälleflundra fortfarande bör stanna i havet.

WWF valde i dag att presentera guiden tillsammans med föreningen Årets kock, där krögaren Fredrik Eriksson är ordförande.

– Kan man bidra med att vi lagar rätt och konsument köper rätt så tror jag nog att våra kommande generationer kommer att tacka oss för det.

Kommer du att tycka att det är okej att bjuda på den här gulmarkerade torsken från Östersjön framöver?

– Det är någonting som jag måste kolla upp och det gör jag tillsammans med min leverantör framöver. Jag stänger inga dörrar där men det gäller att hålla sig ajour hela tiden.

Flera av landets fiskare har länge upprörts över att WWF rödmarkerat torsken trots att Internationella havsforskningsrådet, ICES, i rapporter pekat på ett godare torskbestånd. Vid Svenska Fiskares Riksförbund ställer man sig frågande till guiden.

– De slår över så breda linjer. De försöker förklara i ett allt för förenklat budskap väldigt komplicerade förhållanden i havet, säger förbundsordförande Henrik Svenberg.

Inger Näslund slår tillbaka och menar att den globala miljöcertifieringen på fisk MSC hade kunnat råda på Östersjöns torsk redan i dag. 

– Hade WWF fått som vi ville då hade fisken stannat kvar i havet 2002, 2003, 2004 och då hade vi inte suttit där vi sitter i dag utan då hade Östersjöns fiskarkår kanske kunnat till med MSC-certifiera torsken redan i dag, säger Inger Näslund. 

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se