Ärnaremissförslag klart

Att göra den gamla militärflygbasen Ärna i Uppsala till en civilflygplats skulle göra gott för den regionala utvecklingen. Samtidigt kommer det leda till en hel del buller. Det säger nu kommunens högsta tjänstemän i ett remissyttrande inför politikernas kommande beslutsrunda.

En ökad regional konsumtion på 750 miljoner kronor och 1,500 nya jobb - den utvecklingen förväntar sig tjänstemännen om Ärna blir en civil flygplats.

Beräkningarna kommer bland annat från en utredning som Turismens utredningsinstitut gjort kring flygplatsen Prestwick i brittiska Glasgow.

Att kunna lista Uppsala Airport bland världens flygtidtabeller skulle stärka Uppsalas varumärke och sannolikt leda till att locka fler större konferenser och kongresser till trakten.

På minussidan räknar kommunledningskontoret upp flera poster som har med miljön att göra. En civilflygplats kommer leda till en påtagligt försämrad boendemiljö i bland annat Storvreta och Vänge på grund av buller.

Flygmotorernas buller kommer också att höras i friluftsområden norr om Uppsala, områden som hittills varit tysta. Det konstateras också att kommunen, med en civilflygplats, kommer att få svårt att följa sin plan med en 30-procentig minskning av växthusgaserna till år 2020.

Om politikerna väljer att säga ja till flygplatsplanerna tycker tjänstemännen att trafiken ska begränsas - inga starter och landningar efter klockan sju på kvällarna.

På tisdag ska Uppsala kommunstyrelses politiker ta ställning till remissvaret.

August Begkvist
august.bergkvist@sr.se