"Kolera måste bekämpas med vaccin"

Det krävs nya strategier för att bekämpa kolera skriver idag forskare, från flera olika länder i ett gemensamt upprop, i tidskriften Science. Kolera sprider sig snabbt över stora delar av Afrika och forskarna menar att det gäller att nu börja sprida det koleravaccin som finns idag.

Tio tusentals människor har dött i kolera de senaste åren och trots att omfattande arbete görs för att bekämpa spridningen av sjukdomen så verkar den inte gå att hejda. Enbart i Zimbabwe har över fem tusen människor dött det senaste året.

Bland författarna till debattartikeln ingår flera svenska forskare och de menar att WHO måste ta nya grepp. Bland annat bör WHO uppmuntra användningen av det drickbara vaccinet, i stället för att avråda länder och biståndsorganisationer att använda det.

Anledningen till att WHO har motsatt sig att använda vaccinet för att bekämpa koleraepedimin i bland annat Zimbabwe är att det är för dyrt, har kort hållbarhet och måste förvaras kallt. Men enligt forskarna är problemen med kolera så allvarliga att det mer än rättfärdigar de kostnader som åtgärderna medför.