Inget straff för avfallssmuggling till u-land

Tullen upptäcker då och då vid stickprovskontroller försök till smuggling av avfall till utvecklingsländer. Men myndigheterna har svårt att ingripa eftersom det saknas straffbestämmelser i Miljöbalken.

I Skandiahamnen i Göteborg stoppades för några veckor sedan en planerad export av avfall. Eva Gullqvist som arbetar med transport av avfall på Länsstyrelsen beskriver hur det såg ut i containern.

– Det var en stor container som var fullproppad med kylskåp, tv-apparater, datorer, några tvättmaskiner, spisar och microvågsugnar.

Lasten skulle skeppas till Uganda.

– Jag upplyste chauffören om att Länsstyrelsen hade klassat hela containern som innehållande avfall och även farligt avfall, säger Eva Gullqvist.

Länsstyrelsen stoppade exporten genom ett föreläggande och 30 kylskåp med förbjudna kylmedel togs i beslag av tullen.

För två år sedan skärptes reglerna för transport av avfall till vissa länder i en EU-förordning. Men i dag är det utsiktslöst att åtalsanmäla en exportör som inte följer reglerna, säger Jörgen Lindberg, miljöåklagare i Göteborg.

– Som jag ser det så finns det i dag inga möjligheter att med straffrättsliga medel lagföra exportörer.

Varför det?

– Det är två förordningar som reglerar avfallstransporter och i Sverige har vi i dag inga statssanktioneringar på de förordningarna när det gäller exporter, säger Jörgen Lindberg.

Förordningen gäller direkt som lag i Sverige, men det är medlemsländernas skyldighet att införa sanktioner och straffbestämmelser. Det har Sverige inte gjort ännu efter två år och därför kan man inte ingripa vid brott.

– Det är naturligtvis inte bra eftersom det åligger Sverige som medlem i EU att ha kännbara sanktioner för de förordningar som gäller i Sverige.

Det var en slump som gjorde att man upptäckte den olagliga lasten i Skandiahamnen i Göteborg. Men ingen vet vad som nu händer med lasten, säger Eva Gullqvist.

– Vi kan förbjuda exporten men sedan kan det vara så att de hämtar sin container och tar ut den från en annan hamn.

Med dagens avsaknad av strafflagstiftning har den som olagligt vill smuggla ut avfall inte mycket att frukta, säger miljöåklagare Jörgen Lindberg.

– När det gäller straffrättsliga sanktioner så vill jag beteckna det som riskfritt.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se