EKOLSUND

Förskolan flyttas

Ekolsunds förskola flyttas till Skolstaområdet i Enköping där en utbyggnad av verksamheten pågår. Det bestämde nämnden för förskola och grundskola i Enköping på torsdagen.


– Vi har en ökad efterfrågan på barnomsorg i Skolstaområdet i Enköping. Vi bygger ut förskolan i anslutning till Skolstaskolan. Vi bygger två nya avdelningar där. Nu flyttar vi också den befintliga kommunala förskolan i Ekolsund till Skolstaskolan  så att vi får tre avdelningar där, säger Johan Örjes centerpartistisk ordförande i nämnden för förskola och grundskola i Enköping. 

– Det gör vi därför att man från verksamheten tycker det här är det bästa alternativet för verksamheten. Personalen önskar också att få komma i ett större sammanhang och inte vara så känsliga när det gäller vikarier och sådant. 

Men det är inte föräldrar som har drivit den här frågan? 

– Det är klart att de föräldrar som bor i området kommer att få längre till förskolan. Den här förskolan ligger också väldigt vackert och det är klart att de gärna skulle vilja ha sina barn kvar där. 

Johan Örjes öppnar dock dörren för initiativ från föräldrar som inte vill flytta sina barn till Skolstaområdet. 

– I Enköping har vi en positiv inställning till enskilda förskolor. Om det finns en efterfrågan från föräldrarna i Ekolsundsområdet, och de kan hitta någon som kan driva en enskild förskola, eller om de själva vill driva ett kooperativ, så kommer vi att behandla det väldigt positivt. 

Som du beskriver det är det mer praktiska skäl som ligger bakom den här förändringen. Men samtidigt minskar ju skatteintäkterna. Är fler förändringar att vänta på grund av det? 

– Det kommer att komma fler förändringar på grund av de sjunkande skatteintäkterna. Det kommer att presenteras av kommunledningen på fredag vad det får för betydelse för vår nämnd, säger Johan Örjes, centerpartistisk ordförande i nämnden för förskola och grundskola i Enköping. 

Politiskt sett var den borgerliga alliansen i nämnden enig om att flytta förskolan. Oppositionen ville skjuta upp beslutet till nästa år.

Den praktiska flytten av förskolan kommer troligen att ske sommaren 20010.

Monica Elfström
monica.elfstrom@sr.se