Gemensam elitidrott låter vänta på sig

Idag inleds den svenska idrottens riksdag där beslut ska fattas i frågor som rör den svenska idrottsrörelsen. Men det kommer inte att bli något beslut i den eviga frågan om att bilda en ny elitidrottsorganisation.

Riksidrottsmötet hålls vartannat år, den här gången i Visby på Gotland. Flera frågor står på dagordningen men den på förhand mest omdiskuterade, om Riksidrottsförbundet ska slås ihop med Sveriges olympiska kommitté eller inte, får ingen slutgiltig lösning i helgen. 

– Den är inte aktuell nu. Vi tycker fortfarande att det på sikt skulle behövas. Men i dagsläget är det inte aktuellt med några förslag om en sammanslagning därför att Sveriges olympiska kommitté har på ett extra årsmöte slagit fast att man ska fortsätta att vara en självständig organisation, säger Karin Mattsson Weijber, Riksidrottsförbundets ordförande.  

Det var i februari i år som Sveriges olympiska kommitté, SOK, sa nej till att slås ihop med Riksidrottsförbundet, RF, och den flera år långa maktkampen mellan de två organisationerna fick en ny vändning.  

Konflikten handlar i grund och botten om hur de statliga pengarna till elitidrotten ska fördelas. RF, som organiserar 68 så kallade specialidrottsförbund, har länge krävt en sammanslagning med SOK, där de 35 specialförbunden som är olympiska ingår. 

Med en gemensam organisation kan det statliga anslaget användas mer effektivt, menar RF som också får stöd av en egentillsatt utredning som presenterades i november förra året.  

Frågan blev ännu hetare när regeringen vid årsskiftet öronmärkte 135 miljoner kronor till elitidrotten, och samtidigt antydde att man vill se en ny elitorganisation.  

Men pengarna har ännu inte kunnat delas ut eftersom RF och SOK inte kunnat komma överens hur de ska fördelas.  

Efter SOK:s nej till en sammanslagning tillsattes istället en medlingsgrupp med representanter både från RF och SOK som häromveckan presenterade en kompromiss som Riksidrottsstyrelsen sa ja till igår. 

Kompromissen går ut på att RF och SOK förblir fristående organisationer och att en styrgrupp, med representanter från både RF och SOK och även handikappidrotten, ska se till att fördelning av elitpengarna sker på bästa sätt.  

Men Riksidrottsförbundet vill fortfarande se en sammanslagning i framtiden, och stämman väntas rösta för att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att det ska bli möjligt.

– Vi vill ändå vara tydliga med att skicka signaler att för oss är det väldigt viktigt nu att bidra till lösningar för att komma igång med en samlad rikssatsning, säger Karin Mattsson Weijber.

Cecilia Khavar
cecilia.khavar@sr.se