Kallinge

Flyger krisen till trots

Tack vare lågprissatsningen har Blekingeflyg, trots de bistra tiderna, lika många passagerare som tidigare.

Hittills i år har resandet mellan Kallinge och Stockholm minskat med nästan 15 procent, men Blekingeflyg flyger med i stort sett lika välfyllda plan som före den ekonomiska krisen.

– Förra året blev ett dåligt år, vi gjorde ett par felsatsningar, men det tänker vi ta igen i år, säger företagaren Göran Christenson, en av delägarna i Blekingeflyg.

Han syftar bland annat på satsningen på flyg till Gdansk, vilket blev en flopp som kostade Blekingeflyg runt en miljon kronor.

De flesta flygföretag drar ner på affärsresorna för att spara pengar. Det syns tydligt i Luftfartsverkets statistik över passagerartrafiken.

Enligt de senaste siffrorna har flygresandet på sträckan mellan Kallinge och Stockholm, som trafikeras av SAS och Blekingeflyg, hittills i år minskat med 15 procent eller med totalt 9 600 passagerare.

Blekingeflyg, som är ett lågprisbolag, har enligt egen utsago knappt märkt av den minskningen.

Nu hoppas Göran Christensson på en bra fortsättning resten av året, inte minst eftersom man vill hämta hem förra årets förlust.

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se