Stort intresse för dammar

Det behövs fler dammar i länet. Länsstyrelsen vill att fler ska bygga dammar på sina gårdar och många tycks vara intresserade.

Senaste träffen som anordnades besöktes av 75 personer. En anledning till det stora intresset kan vara att man kan få en stor del av dammen bekostad med hjälp av bidrag.

– Det finns ett stort behov av flera dammar. Det handlar om att gynna den biologiska mångfalden, säger naturvårdshandläggare Leif Thörne till Nyheterna.

Lena Johansson har byggt tre dammar på sin gård med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen.

– Vi hade funderat i flera år och tänkt att det skulle vara fint med dammar säger Lena Johansson.

Emma Svensson
news.jkpg@sr.se