Allt färre konfirmander i länet

Antalet ungdomar som konfirmerar sig inom Svenska kyrkan minskade stadigt under hela 90-talet.
Allra lägst var andelen i Stockholm, där bara tre av tio ungdomar konfirmerade sig. Därefter kom Strängnäs och Uppsala. Högst andel konfirmander fanns i Karlstad och Skara stift.