Gävleborg

Få vill ta över efter fyrtiotalisterna

Småföretagen och jobben i Gävleborg kommer att drabbas ännu hårdare när fyrtiotalisterna går i pension under de närmaste åren. Anledningen är att det är ont om folk som vill ta över företagen efter de blivande pensionärerna.

Ny statistik från branschorganisationen Företagarna visar att det är ont om folk som vill ta över företagen efter de blivande pensionärerna. Och det kan leda till en ännu fler arbetslösa i länet.

– Jag ser en stor fara för det här om vi inte lyckas generationsväxla på ett smidigt sätt här i länet, säger Företagarnas regionchef Thomas Wanke.

Befolkningen blir allt äldre, vilket innebär att färre ska försörja fler, och det är ännu mer märkbart bland småföretagarna som är klart äldre än genomsnittsbefolkningen.

I Gävleborg kommer var fjärde företagare att dra sig tillbaka inom de närmaste fem åren.

Enligt Företagarna kommer det att medföra att ett av tio företag läggs ned helt och i tre av tio fall flyttas verksamheten utomlands. Och de svenska anställda i företagen som läggs ner eller flyttas förlorar jobbet.  

Filip Stiller
filip.stiller@sr.se