Många lider av högt blodtryck

I Sverige så har nästan en och en halv miljon svenskar ett för högt blodtryck, och det kan kan leda till allvarliga sjukdomar som stroke, hjärtsvikt och njurskador. Den 17 maj så uppmärksammas folkhälsofaran med högt blodtryck. Dagen är en så kallad blodtrycksdag.

En av de som har ett högt blodtryck är Krister Stenestam, efter att han fick reda på sitt höga blodtryck så är han idag mer försiktig med sin hälsa.

– Man får agera därefter för att hålla det i schack. Äta riktigt men framförallt motionera, säger han.

Osäkra orsaker
Det är är inte helt klarlagt vad är som orsakar högt blodtryck. I de flesta fall går det inte att hitta en enskild orsak till det höga blodtrycket. Men Ted Ivarsson som är överläkare på njurmedicinska kliniken på Kärnsjukhuset i Skövde, tror att vårt levnadssätt har stor påverkan.

– I första hand handlar det om den västerländska livsstilen. Feta män och kvinnor som röker, inte motionerar, och kanske har ett för högt intag av alkohol, säger han¨-

I USA har man ännu större problem än vi har med högt blodtryck, och många gånger är det så att de problem som nu finns i USA med tiden kommer till oss.

Detta kan alltså innebära en mörk framtid för oss i Sverige, men Ted Ivarsson tror inte att det behöver bli så.

– Jag tror att vi kan öka anslagen till fritidsanläggningar och parker, och att vi kan få folk att röra sig mer.