Halland

Sanden kryllar av liv

Sandtäkter har länge setts som fula sår i det halländska landskapet. Men de senaste åren har naturvårdare förstått att de fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden eftersom det finns både insekter och växter som kräver öppna, torra och soliga platser för att överleva.

Inventeringen av de halländska täkterna som sker i sommar gör länsstyrelsen för att många arter fått det allt svårare i takt med att betesmarker och solbelysta öppna hedar har försvunnit.

För vissa typer av steklar, skalbaggar och Hallands landskapsblomma hårginst så är sandtäkterna livsavgörande. Därför är det direkt skadligt för dessa arter om man planterar igen täkterna efter avslutad brytning, som förr var vanligt, säger Örjan Fritz, som jobbar på uppdrag av länsstyrelsen med att inventera dessa platser och dess liv.

– Då tror vi att många insekter som gärna vill ha de här lite sandiga, grusiga solvarma miljöerna kommer att få det än svårare än idag. Många av de här arterna har sin sista tillflyktsort i den här typen av miljö, och försvinner även den här typen av miljö så är många på fallrepet, säger han.