Ellen Petrés sista vilja: om stiftelser som glömdes

De testamenterade allt till sina hemkommuner. Men viljan att bilda stiftelser som skulle ge bostäder åt fattiga. Men hur har kommunerna förvaltat förtroendet?
Kaliber följer upp vad som hänt med två detaljerade testamenten.
Ett i Jönköping - och ett i Vänersborg.
Har kommunerna gjort det som de lovade?