U-länder bör få stöd vid klimatarbete

En internationell kommission ledd av den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson lämnade på torsdagen över en rapport om klimatförändringarna till FN-chefen Ban Ki-Moon.

I rapporten kräver kommissionen att världens länder avsätter mer pengar till de fattigaste ländernas arbete mot klimatförändringarna. Rapporten, som fick kraftfullt stöd av FN-chefen, ska också presenteras i Washington och i Bryssel.

Rapporten handlar om de mest utsatta och sådana frågor är avgörande för de kommande klimatförhandlingarna, sa Ban Ki-Moon i sitt anförande efter att han tagit emot rapporten från den internationella kommissionen ledd av biståndsminister Gunilla Carlsson i FN-högkvarteret i New York.

Ban Ki-Moon uttryckte också sitt gillande över att rapporten tog fasta på frågan om anpassning för världens fattigaste till de effekter som klimatförändringarna har på deras liv. Så som torka och därmed behovet av till exempel grödor som klarar sig under längre perioder av torka och på andra ställen skydd mot stigande havsnivåer.

Miljarder liv på står på spel och det är därför anpassning är den viktigaste ingrediensen när det gäller att få ihop ett nytt klimatavtal, sa Ban Ki-Moon.

Förhandlingarna om att få till ett nytt internationellt klimatavtal kommer att nå sin kulmen i Köpenhamn i december i år och Sverige kommer ha en nyckelroll som ordförande i EU under den perioden. Med rapporten signalerar alltså Sverige att stödet till fattiga länder kommer vara en svensk prioriteringsfråga under förhandlingarna, inte bara utsläppsmängderna, enligt Gunilla Carlsson.

– Utsläppsbegränsningarna blir viktiga men också förmågan att kunna anpassa sig till klimatförändringar.

Kommissionen kräver därför att världens rika länder omedelbart avsätter 1-2 miljarder dollar till världens länder för att de ska kunna genomföra de anpassningsprojekt som redan planeras. Utöver det behövs sedan ännu mer pengar än vad den rika världen just nu ger i bistånd konstaterar den Sverigeledda kommissionen.

Daniel Alling, New York
daniel.alling@sr.se