Facket vill ha jobb istället för sänkt skatt

De inkomstskattesänkningar som genomförts skulle kunna ge 1250 nya jobb i offentlig sektor i Västerbottens län. Det skriver den fackliga organisationen Kommunals ordförande Ylva Thörn i ett pressmeddelande

Sänkningarna av inkomsskatten motsvarar 15 miljarder kronor och det motsvarar i sin tur 418 miljoner kronor för inkomsttagarna i Västerbottens län

En enkätundersökning bland Kommunals sektioner i landet visar att drygt 400 av deras medlemmar berörs av nedskärningar i kommunerna.