länet

Drygt 3 400 arbetslösa personer i länet

Vid månadsskiftet april/maj uppgick arbetslösheten för både män och kvinnor i Jämtlands län till 3 411 personer. Det är 1 343 fler än vid motsvarande tid för ett år sedan visar siffror från Arbetsförmedlingen.

- Arbetslösheten ökar märkbart inom vissa branscher, framför allt inom industri- och byggbranschen, säger Christina Storm Wiklander, arbetsförmedlingschef i Östersund. Vi börjar nu se konsekvenserna av alla varsel i och med att allt fler skriver in sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

- Men allt är inte negativt. Arbetsförmedlingen har resurser för att lindra effekterna av arbetslöshet och vi möter upp med konstruktiva insatser som till exempel praktisk kompetensutveckling för att yrkeskunskap ska hållas aktuell, säger Christina Storm Wiklander.