Tag chansen! som Cecilia Vennersten

Cecilia Vennersten är en av alla artister som slagit igenom tack vare Sveriges Radio P4!
1994 vann Cecilia Sveriges Radio Sjuhärads tävling Artist i Borås, därefter kom det stora genombrottet i Melodifestivalen året därpå.