Öresund

Öresundsbron släcker tunnellampor på natten

Öresundsbron ska spara pengar och släcker därför ner lamporna i tunneldelen på natten. Men inte helt, var sjätte lampa lyser men snart ska försök göras med att släcka ner ännu mer. Och kanske släcks det även ner dagtid.

– Det finns tre skäl. Det gäller att spara pengar. Och enligt vår miljöpolicy ska vi effektivisera vår elanvändning.  Det finns också kunder som reagerar på att köra in i en ljus tunnel från den mörka natten, säger Bengt Hergart på Öresundsbron.

Nu har man börjat släcka, och det är mycket pengar som kan sparas. Ungefär en miljon danska kronor årligen beräknas nedsläckningen ge på en total elräkning på åtta miljoner. Men trots att den hittills gjorda nedsläckningen gett så bra resultat ska man nu gå vidare och prova att släcka ännu mer.

Från var sjätte lampa som lyser till var tolfte. Hela tiden kollas att bilisterna är nöjda och att trafikledarna fortfarande kan se i övervakningskamerorna.