Arboga

Arbogaborna har blivit fler

Antalet arbogabor har ökat något de senaste månaderna. Under första kvartalet i år flyttade 158 personer till Arboga, medan 105 flyttade därifrån.

Ett plus på 53 personer alltså, enligt Statistiska Centralbyråns statistik för första kvartalet 2009.

Antalet invånare i Arboga är nu 13 339 personer, enligt kommunens hemsida.

Jouko Kaijanen
jouko.kaijanen@sr.se