Östra Göinge

Eko-utställning på Wanås

På söndag är det vernissage för årets utställning på Wanås i nordöstra Skåne. Den heter Footprints och handlar om människans relation till naturen. Men något problem att hitta konstnärer med intresse för ekologi har det inte varit.

– Konstnärer kommer att ägna sig åt denna fråga så länge ingen lyssnar, berättar Marika Wachtmeister som är utställningskurator. 

Bland annat är det konstnären Tue Greenfort som ställt ut ett element uppvärmt av Wanås mjölkproduktion. 

Andra verk är flygande trädgårdar och den sjunkande röda stugan Atlantis.